3 boyutlu model tasarımcılığı geleceğin mesleği olacak


3 boyutlı modelleme ve animasyon uygulamaları sinema, reklam, dijital oyun dalı ve mimarlık üzere değerli iş kollarında sıklıkla tercih ediliyor. Amaç kitlede merak ve tesir uyandırabilecek yaratıcı özgün içerik oluşturmanın değerli olduğunu belirten uzmanlar, bu yüzden 3 boyutlu ortamlarda çalışırken özgün fikir üretmenin program bilgisinden daha ön planda olması gerektiğini tabir ediyor. Uzmanlar, 3 boyutlu model tasarımcılığını geleceğin mesleği olarak nitelendiriyor ve mevzunun uzmanından eğitim aldıktan sonra birçok alanda iş bulma imkanına sahip olunabileceğini vurguluyor.

Üsküdar Üniversitesi Bağlantı Fakültesi Görsel Bağlantı Tasarımı Kısım Lideri Doç. Dr. And Algül, 3 boyutlu modelleme ve animasyon uygulamalarının kullanım alanlarına, kıymetine ve meslek imkanlarına ait değerlendirmelerde bulundu.

Birçok alanda kullanılıyor

3 boyutlu modelleme ve animasyon uygulamalarının sinema, reklam, dijital oyun kesimi, mimarlık, tıp alanlarında kullanıldığını belirten Doç. Dr. And Algül, “3 boyutlu modelleme ve animasyonun sinema, reklam kısaca medya ve cümbüş dalındaki kullanımlarını çeşitli çalışmalarla ekranlarda görmekteyiz. Mimarlık alanında ise projelerin gerçekleştirilmeden evvel gerçeğe uygun olarak evvel modellendiği, oluşturulduğu ve projelerin görselleştirilmesinde kullanılıyor. Son vakitlerde bilhassa de 3 boyutlu yazıcı maliyetinin toplumda maddi açıdan karşılanabilir olması münasebetiyle protez çalışmalarında, ameliyat hazırlığı yahut ameliyat esnasında hekimlere kolaylık sağlaması bakımından tıp alanında da tercih ediliyor.” dedi.

Modelleme ve animasyon birbirinden farklı kavramlar

3 boyutlu modellemenin dijital çalışma ortamında oluşturulan karakter yahut her çeşit obje için oluşturulan modellerin gerçekçi ölçülere ve derinliğe sahip bir biçimde oluşturulması olarak tanımlanabileceğini tabir eden Doç. Dr. And Algül, “Afiş üzere iki boyutlu yani hem x hem y eksenini ele alan çalışmalar, iki boyutlu çalışmalar biçiminde isimlendirilirken, x, y ve z yani derinliğe sahip çalışmalar üç boyutlu modelleme çalışmaları halinde isimlendiriliyor. 3 boyutlu objelerin dijital ortamda hareketlendirilmesi süreci ise 3 boyutlu animasyon olarak tanımlanıyor. Yani 3 boyutlu animasyonu, 3 boyutlu objelerin dijital ortamdaki proje niteliklerine nazaran hareketlendirilmesi biçiminde tanımlamak mümkün.” diye konuştu.

Sinema dalının de tercihi 3 boyutlu uygulamalar

Günümüzde üç boyutlu ortam çalışmalarında daha çok Autodesk tarafından üretilen Maya, 3ds Max, Cinema 4D, ZBrush, Rhino ve Blender üzere yazılımların tercih edildiğini belirten Doç. Dr. And Algül, “3ds Max programı biraz daha mimarlık istikameti fazla olan bir yazılım olsa da, mimarlık, mühendislik alanlarında kullanılabildiği üzere medya ve cümbüş kesiminde de kullanılıyor. 2002 imali Öteki Gün Öl (Die Another Day), 2001 imali Kara Şahin Düştü (Black Hawk Down), 2011 üretimi X Men: Birinci Sınıf ve gibisi birçok sinemada 3 boyutlu uygulamaların kullanıldığını görüyoruz.” tabirlerini kullandı.

Farklı programlar ön plana çıkabiliyor

Doç. Dr. And Algül, dijital oyun sanayisinin büyük bir kısmının Maya programı üzerine ağırlaştığına dikkat çekti ve kelamlarına şöyle devam etti:

“Diğer bir kısmının ise Max üzerine eğildiğini geçmiş yıllarda yapılan projelerden yola çıkarak söyleyebiliriz. Maya ve Max’ın medya ve cümbüş sanayisinde tartısını hissettirdiği eski günlerde ise küçük bir kısımda Blender programının tercih edildiği görülmekteydi. İlaveten dijital oyun yahut sinema stüdyoları üzerinde çalıştıkları projenin niteliğine ve kurgusuna bağlı olarak birden fazla yazılımda kullanabiliyor. Son periyotlarda 2002’de kurulan Blender Vakfı tarafından açık kaynak yazılımla oluşturulan Blender programının 3 boyutlu modelleme ve animasyon alanındaki çalışmalarda kesimde ön plana çıktığını görüyoruz. Bu yazılım, dijital alana yönelik gerçekleştirilebilecek çalışmalarda her türlü maksadı karşılayacak özellikleri, fiyatsız olması ve heyetim kolaylığı üzere özellikleri nedeniyle son devirlerde kesimdeki öteki rakipleri karşısında ön plana çıkıyor.”

Özgün fikir üretmek daha değerli

Üç boyutlu ortam çalışmalarının modelleme, kaplama, hareketlendirme, aydınlatma, görsel efekt oluşturma ve gibisi hususları kapsadığını belirten Doç. Dr. And Algül, “Bir karakterin hareketlendirilebilmesi için öncelikle hakikat bir topoloji, anatomik yapı ile modellenmesi ve bu topolojiye nazaran hareketlendirilmesi değerlidir. İnsan karakterine yönelik projelerde insan hareketlerinin modelde deformasyon oluşturmayacak biçimde gerçekleştirilmesi kıymetli iken, öteki karakter projelerinde karakter modelinde bozulma olmayacak biçimde karakterin niteliklerine nazaran modellenip hareketlendirilmesi büyük kıymet taşıyor. Bu nedenle de karakterin yani projenin niteliklerinin ne olduğu bilinmesi gerekiyor. Yani çalışma ortamı üç boyutlu ortam bile olsa amaç kitlede merak, ilgi ve tesir uyandırabilecek yaratıcı özgün içerik oluşturmak kıymetli. Yani başarılı 3 boyutlu bir proje oluşturabilmek için program bilgisinin tek başına kâfi olmadığını söz etmekte yarar var. Program bilgisi özgün fikrin hayata geçirilmesinde değerli fakat öncelikle fikir daha değerli. Günümüz tasarım ve bağlantı dünyası daha çok dijital alana yanlışsız süratle yol kat ediyor. Bağlantı ve tasarım dünyasının ise toplumsal, toplumsal ömürde değerli bir yer edinmesi ise aslında bağlantı konusunun ehemmiyetini bizlere gösteriyor. Gelecekte ise bağlantı dünyasının 3 boyutlu ortamda yürütüleceğine dair çeşitli çalışma ve projelere başlanmış bulunuyor.” sözlerini kullandı.

Uzmanlardan eğitim alınmalı

Üsküdar Üniversitesi Görsel Bağlantı Tasarımı Kısım Lideri Doç. Dr. And Algül, ‘Sağlık, eğitim, cümbüş, medya ve gibisi birçok alanın sanal dünyada yerini aldığı ve alma hazırlıkları kapsamında çeşitli proje ve çalışmalar yürüttüğü (Facebook’un Meta’sı gibi), çeşitli firmaların kendi sanal dünyalarını inşa etme çalışmalarından takip edilebiliyor.’ dedi ve kelamlarına şöyle devam etti:

“Oluşturulacak bu dünyada ise dizayncı, bağlantıcı olarak yer edinebilmek için ise 3 boyutlu program kullanma hünerine sahip içerik üretebilen, vizyona sahip tasarımcılara gereksinim olacaktır. Şimdiden bu alanda proje geliştiren çeşitli firmaların sanal dünyayı oluşturabilmek için 3 boyutlu ortama yönelik içeriği doldurabilmek üzere büyük bir iş gücüne gereksinimi olduğu çeşitli haberlerle karşımıza çıkıyor. 3 boyutlu obje, nesne üretimi ve bunların bir içerik kapsamında sanal dünyada yer alması kıymetlidir. Bu nedenle de 3 boyutlu model tasarımcılığını geleceğin mesleği olarak nitelemek yanlış olmayacaktır. Alana yönelik eğitim alarak projelerde vazife almak yahut sanal ortam için proje oluşturmak ise ortamda başarılı olunmasına tesir edecek faktörlerden birisidir. 3 boyutlu modelleme ve animasyon üzerine çalışmak ağır emek ve vakit gerektiren bir alandır. Mevzuya yönelik uzman kişi tarafından eğitim almak, bahsin inceliklerinin öğrenilmesini ve deneme yanılma metoduyla kaybedilecek vaktin önüne geçilmesini sağlar. Alınacak eğitimle bir kurum yahut kuruluşta çalışılabileceği üzere, ferdi olarak da çalışma imkanına sahip olunabilir.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.